Dank u ouderraad...voor het vertrouwen in ons allen.

Meer lezen

Basisschool De Fontein Sint-Niklaas heeft de omslagfoto bijgewerkt.

Meer lezen

Wij zijn alvast goed bezig! #eengoedementalegezondheidbegintopschool

Meer lezen

Ook bij ons op school dragen heel wat kinderen (en leerkrachten) vandaag steunkousen #steunkousen #anderszijnisok

Meer lezen

Wij werken vandaag maar willen wel duidelijk maken dat er dringend iets moet veranderen! #loesje #alleleerkrachteninzwart #daaromstaaktonderwijs

Meer lezen

Geachte Ouders

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Met “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen van de volgende regeringen. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!
Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Het basisonderwijs kampt met een historische onderfinanciering. Dat moet veranderen! Het basisonderwijs staakt voor:

 Voldoende werkingsmiddelen
 Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 Omkadering voor schoolorganisatie
 Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
 Werkbaar werk
 Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
 De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
 Tijd voor de kernopdracht
 De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs.

Het merendeel van de collega’s blijft echter aan het werk. De school zal voor 90% normaal functioneren. Groepen waarvan de leerkracht staakt, zullen verdeeld worden over de andere klassen of opgevangen door een collega die dan geen klasopdracht heeft.

Wat is ErvaringsGericht Onderwijs?

De basis van deze vorm van onderwijs is de ervaringsgerichte houding van de leerkracht tegenover de kinderen.
Het doel van E.G.O. is kinderen op te voeden tot geëmancipeerde jonge mensen die:

 • kunnen luisteren en lezen
 • kunnen spreken en schrijven
 • gezind en harmonisch bewegen en leven
 • probleemstellingen kunnen analyseren en proberen oplossen
 • zich bewust zijn van de invloed van hun gedrag en houding
 • prioriteiten kunnen stellen
 • een brede interesse ontwikkelen
 • zich kunnen concentreren en ontspannen
 • emoties kunnen uiten en herkennen
 • beschikken over verbeeldingskracht
 • creatief zijn

Op deze manier zijn kinderen optimaal voorbereid op het middelbaar onderwijs en nog belangrijker: op het verdere leven.

Betrokkenheid en welbevinden

Betrokkenheid en welbevinden ontstaan als kinderen bezig zijn met dingen die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. De inrichting en organisatie van onze school, klassen, activiteiten,… zijn er steeds op gericht om bij de kinderen een grote mate van betrokkenheid en welbevinden te verkrijgen.

Specifiek voor De Fontein is hierbij het doorbreken van het traditionele jaarklassensysteem. De leerlingen werken in wisselende groepen voor taal, rekenen, project, ateliers,… De ene keer is interesse het criterium, een andere keer worden groepen samengesteld op basis van de mogelijkheden van elk kind.

We kunnen de werkwijze van Ervaringsgericht Onderwijs illustreren aan de hand van een vijftal werkwoorden:

VOELEN … DENKEN … WETEN … KIEZEN … DOEN