E.G.O. weten

Via projectwerk verwerven kinderen kennis op een actieve wijze. De leerlingen bepalen mee de onderwerpen, gaan op stap, onderzoeken, verkennen de wereld en verwerken de informatie op een creatieve wijze. De leerkracht is hier niet de “overbrenger van informatie”, maar “begeleider van een ontdekkingstocht”.

De kinderen van projectgroep 1-2, 3-4 en 5-6 gaan tweejaarlijks op openluchtklas. Voor groep 1-2 zijn het ‘kasteeldagen’, voor 3-4 wordt het zeeklas en groep 5-6 verkiezen een bosklas.
Alle groepen koppelen leerinhouden aan levensechte ervaringen, bezoeken…

Omdat omgaan met de wereld veel meer is dan het leren van feiten, krijgt ook het filosoferen met kinderen een plaats op ons weekrooster.