Enkele sfeerbeelden van de activiteiten tijdens de speeltijd #dag1 #dewarmsteweek

Meer lezen

De actie van groep 6 ten voordele van de warmste week en Bijs is goed gestart. Vele kinderen kochten vandaag hun eerste bonnetjes en maakten hun keuze uit de leuke activiteiten die de kinderen van groep 6 aanboden. Niet gelukt om vandaag bonnetjes te kopen? Geen probleem. De actie loopt nog tot volgende week.

Meer lezen

Beste ouders, grootouders, liefhebbers van de Fontein
Binnenkort starten enkele presentatoren van Studio Brussel weer met de Warmste Week. Een mooi initiatief waar ook wij ons steentje aan willen bijdragen.
Wij (groep 6) organiseren een hele week (tijdens élke speeltijd) fantastisch leuke activiteiten voor het goede doel. De kinderen kunnen meespelen, knutselen, dansen, zingen, …

Dit jaar kiezen wij voor vzw Bijs, een warm(e) (t)huis voor personen met een beperking. De grootste reden waarom we kiezen voor Bijs is omdat de 2 broers van Toon (groep 5) hier later zullen wonen.
Hoe gaan we te werk?

1. Je koopt bonnetjes (elke ochtend onder de poort)
2. Jouw kinderen kiezen aan welke warme activiteit ze zullen deelnemen
3. We bedanken u voor uw steun!

Omdat we alles kosteloos gehouden hebben, gaat elke euro naar ons goede doel!
(En hier zijn we fier op!)

Onze slogan luidt: “groep 6 is wijs, we gaan voor Bijs!”

Maar dankzij jullie wordt het: “De Fontein is wijs, we gaan voor Bijs!”

Laten we er samen een “wijze en warme” week van maken.
Ook danken we jullie alvast voor jullie steun!

De kinderen en juffen van groep 6.

December is met feesten als Sinterklaas, Kerstmis en Oudejaarsavond een echte geschenkenmaand.
In onze school kregen we daar nog een extra geschenk bovenop!
De papa van Lore, Wout en Léonardo bezorgde ons 4 iMac-computers. De firma Eurochem Antwerpen NV vernieuwde haar computers en deed enkele vervangen exemplaren aan ons cadeau. Meer info over deze multinational vind je op www.werkenbijeurochem.be of op facebook.

Meer lezen

Dubbel feest op school vrijdag! Niet alleen omdat de Sint kwam maar ook omdat zwarte piet jarig bleek te zijn! Enkele sfeerbeelden...

Meer lezen

Dinsdag maakten de kinderen van juf Sophie een mooie nieuwe staf voor Sinterklaas. Daar was hij heel blij mee.
Maar Sinterklaas wordt duidelijk een dagje ouder...
Gelukkig konden de kindjes van de Kamielklas hem deze keer verder helpen. Zij maakten een prachtige mijter (foto volgt)

Meer lezen

De kinderen hebben de Sint goed geholpen. Ze maakten zelf een dik Sintboek waarin ze goede eigenschappen over elkaar opschreven. Maar aiai, blijkbaar heeft de Sint nog een ander probleem...

Meer lezen

E.G.O. voelen

Eerst en vooral zorgen we ervoor dat er een goede sfeer heerst op school. De relatie tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en leerkrachten is belangrijk. “Zich goed voelen” is de basis van alle leren.

Ouders van kleuters wandelen mee de klas binnen. Het “inloopkwartiertje” werkt als een sas tussen thuis en klas. Mee de jas aan de kapstok hangen, de koek in het mandje leggen,… ouders worden echt(e) partners op school. In de lagere school is er een “uitloopkwartiertje” (zie verder).

In de kring leren kinderen hun mening, ideeën, gevoelens verwoorden, en leren ze ook kritisch, waarderend,… luisteren naar de anderen. De leeuw (Axenroos) leidt het gesprek in goede banen. De kring kan gewoon een contactmoment zijn, maar er wordt ook gepland of geëvalueerd. Soms houden we een bezinningskring en geregeld wordt er ook echt gefilosofeerd.

Tijdens het forum komen verschillende leerlingengroepen (of de hele schoolgemeenschap, dus ook ouders !) samen om gedachten, ervaringen,… uit te wisselen. Dit kan een weekopening of –sluiting zijn. Soms praktisch, dan weer feestelijk.

Inspraak is in De Fontein geen hol begrip. Elke klas beschikt over een muurkrant waarop leerlingen noteren wat ze (niet) goed vinden op school of in de klas. Ze kunnen ook voorstellen formuleren. Daarnaast komt de leerlingenraad maandelijks samen. Op die manier groeiden bijvoorbeeld de “spelregels” voor de speelplaats.