Wij zijn alvast goed bezig! #eengoedementalegezondheidbegintopschool

Meer lezen

Ook bij ons op school dragen heel wat kinderen (en leerkrachten) vandaag steunkousen #steunkousen #anderszijnisok

Meer lezen

Wij werken vandaag maar willen wel duidelijk maken dat er dringend iets moet veranderen! #loesje #alleleerkrachteninzwart #daaromstaaktonderwijs

Meer lezen

Geachte Ouders

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Met “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen van de volgende regeringen. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!
Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Het basisonderwijs kampt met een historische onderfinanciering. Dat moet veranderen! Het basisonderwijs staakt voor:

 Voldoende werkingsmiddelen
 Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 Omkadering voor schoolorganisatie
 Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
 Werkbaar werk
 Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
 De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
 Tijd voor de kernopdracht
 De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs.

Het merendeel van de collega’s blijft echter aan het werk. De school zal voor 90% normaal functioneren. Groepen waarvan de leerkracht staakt, zullen verdeeld worden over de andere klassen of opgevangen door een collega die dan geen klasopdracht heeft.

De kinderen van groep 5 en 6 deden het vanmiddag zeer goed tijdens het voetbaltoernooi van Berkenboom Humaniora. Ze maakten de eerste goal van de wedstrijd! Jammer genoeg eindigde de match met 2-1 voor de tegenpartij.

Meer lezen

Basisschool De Fontein Sint-Niklaas heeft de omslagfoto bijgewerkt.

Meer lezen

Dank aan alle vrijwilligers die zich voor tal van activiteiten inzetten. Met heel bijzonder hen die dit al jaren zo trouw doen, zoals Rita, Guido en Annie, Cindy, Vicky, Greta, Wendy en de toffe ploeg van de ouderraad onder de vleugels van Giovanni!
Dank voor zoveel inzet en gedrevenheid...

Meer lezen

Met de Fontein de wereld rond... jij komt toch ook?

Meer lezen

EGO

E.G.O. ouders

Wij willen een open school zijn. Ouders kunnen steeds bij de directie en de leerkrachten terecht. Op allerlei manieren kunnen ouders, net als hun kinderen:

  • mee-voelen: forum, dagelijkse contacten tijdens het in- of uitloopkwartier,…
  • mee-denken: als lid van het oudercomité, wegwijsouder, bij een oudercontact…
  • mee-kiezen: aanbreng van een projectthema, mensen overtuigen van je bewuste keuze voor onze school
  • mee-weten: in de maandberichten vind je de planning en verslagen van activiteiten, je leest er achtergrondinformatie over ons opvoedingsproject, er zijn info-avonden, brieven,…
  • mee-doen: ateliers (bege)leiden, mee op uitstap, praktische hulp bij feesten
Geplaatst op: 27 augustus 2015 2:36 pm

E.G.O. kiezen

In het leven moet je leren kiezen. De kinderen in een ervaringsgerichte school worden daar ook dagelijks mee geconfronteerd (bijvoorbeeld:...

Lees meer
Geplaatst op: 27 augustus 2015 2:34 pm

E.G.O. weten

Via projectwerk verwerven kinderen kennis op een actieve wijze. De leerlingen bepalen mee de onderwerpen, gaan op stap, onderzoeken, verkennen...

Lees meer
Geplaatst op: 27 augustus 2015 2:33 pm

E.G.O. voelen

Eerst en vooral zorgen we ervoor dat er een goede sfeer heerst op school. De relatie tussen de kinderen onderling...

Lees meer
Geplaatst op: 27 augustus 2015 2:18 pm